Akcja porządkowania kirkutu w Narewce

W lipcu 2018 Urząd Gminy Narewka na prośbę Tropinki odnowił i ponownie ustawił na cmentarzu żydowskim dwie zdewastowane tablice: pamiątkową i informacyjną – za co serdecznie dziękujemy! W piątek 3 sierpnia zapraszamy wszystkich chętnych na akcję porządkowania kirkutu w Narewce. Będziemy tam od godziny 15:00 do 18:00, dołączyć do nas można w każdej chwili, worki na śmieci zapewniamy!

Cmentarz żydowski w Narewce założony został w XIX wieku i należał do ważniejszych cmentarzy w naszym rejonie – w okresie międzywojennym chowani byli tu również białowiescy Żydzi. Po zagładzie żydowskich mieszkańców stopniowo popadał w zapomnienie. W czerwcu 2005 w ramach projektu „ATLANTYDA” osadzeni z aresztu śledczego w Hajnówce uporządkowali teren cmentarza. Celem programu, jak pisał jego autor, Artur Cyruk, pracownik aresztu, była ochrona przed zaginięciem i zapomnieniem kultur małych społeczności na Podlasiu oraz zapoznanie skazanych z dziedzictwem kulturowym regionu, jego historią i różnorodnością. W latach 2006 – 2007 na cmentarzu pracowała młodzież licealna z Mekif Chet z Beer Szewy. Co dwa lata w Szkole Podstawowej w Narewce odbywają się spotykania polskiej młodzieży z uczniami liceum z Izraela. Polscy uczniowe uczestniczą wraz z gośćmi w modlitwach na cmentarzu żydowskim i w miejscu pamięci w Zabłotczyźnie.