Kontakt

Adres korespondencyjny:

Mariola Ziomek
Al. Piłsudskiego 13/4
15-444 Białystok

 

Konto:

Darowizny na realizację celów zawartych w statucie są dla nas olbrzymim wsparciem! W tytule prosimy o wpisanie: “Darowizna na cele statutowe”.
Wszystkim darczyńcom jesteśmy niezmiernie wdzięczni!

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Tropinka

Nr. Konta 92 8063 0001 0030 0300 0248 0001

Zarząd Tropinki:

Prezes: Katarzyna Leszczyńska, tropinka@tropinka.org
Sekretarz: Mariola Ziomek, sekretarz@tropinka.org
Skarbnik: Michał Wasiluk, skarbnik@tropinka.org

 

Komisja Programowa:

Beata Hyży-Czołpińska
Paweł Piszczatowski
Aleksandra Sosnowa
Grażyna Korecka

 

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Androsiuk
Lena Charkiewicz
Janusz Korecki