Kontakt

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Tropinka
Świnoroje 7
17-220 Narewka

 

Konto:

Darowizny na realizację celów zawartych w statucie są dla nas olbrzymim wsparciem! W tytule prosimy o wpisanie: „Darowizna na cele statutowe”.

Wszystkim darczyńcom jesteśmy niezmiernie wdzięczni!

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Tropinka

Nr konta: 98 1140 2004 0000 3802 8047 5744

Zarząd Tropinki:

Prezeska: Katarzyna Leszczyńska, tropinka@tropinka.org
Sekretarz: Arkadiusz Smyk, sekretarz@tropinka.org
Skarbnik: Michał Wasiluk, skarbnik@tropinka.org

 

Komisja Programowa:

Beata Hyży-Czołpińska
Paweł Piszczatowski
Paulina Wasiluk
Grażyna Korecka

 

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący: Paweł Piszczatowski
wiceprzewodniczący: Jacek Mościcki
sekretarz: Mariola Ziomek