Oświadczenie

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu „Tropinka” postanowiło przystąpić do sygnatariuszy_ek oświadczenia wystosowanego przez Kampania Przeciw Homofobii w sprawie działań podjętych przez redakcję Gazety Polskiej, która zapowiedziała, że do każdego egzemplarza najbliższego wydania tygodnika doda homofobiczne naklejki z napisem „Strefa wolna od LGBT” (Z treścią oświadczenia można się zapoznać na https://kph.org.pl/zycie-osob-lgbt-w-polsce-zagrozone-osw…/…)

Jesteśmy przekonani, że w sytuacji nasilających się ataków na społeczność LGBT w Polsce, zwłaszcza w kontekście sobotniego Marszu Równości w Białymstoku, nie możemy pozostać obojętni wobec tych coraz bardziej radykalnych przejawów nietolerancji, agresji i pogardy. W naszą nazwę wpisany jest dialog i staramy się w naszej działalności realizować założenia związane ze wspieraniem różnorodności, poszanowaniem mniejszości i kultywowaniem pokojowego współistnienia ludzi o różnej tożsamości. Dlatego z całą stanowczością przeciwstawiamy się podejmowanym w ostatnim czasie próbom stygmatyzacji i wykluczenia osób i całych grup społecznych w imię nacjonalistycznych, kseno- i homofobicznych ideologii.