Porządkowanie kirkutu

3 sierpnia 2018 młodzi i starsi Tropinkowicze i Tropinkowiczki wzięli udział w zainicjowanej przez Tropinkę akcji sprzątania kirkutu w Narewce. Wrażenia po porządkowaniu nie są najgorsze – przy samych macewach śmieci nie było, największe ich skupiska znaleźliśmy wzdłuż granicy cmentarza. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i pracę w ten naprawdę upalny dzień, a Urzędowi Gminy Narewka za uprzątnięcie worków ze śmieciami! Dziękujemy również Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy za konsultację! Chcielibyśmy, żeby porządkowanie kirkutu stało się tradycją, żebyśmy nie zapominali o sąsiadach, których już nie ma…

Cmentarz żydowski w Narewce założony został w XIX wieku i należał do ważniejszych cmentarzy w naszym rejonie – w okresie międzywojennym chowani byli tu również białowiescy Żydzi. Po zagładzie żydowskich mieszkańców stopniowo popadał w zapomnienie. W czerwcu 2005 w ramach projektu „ATLANTYDA” osadzeni z aresztu śledczego w Hajnówce uporządkowali teren cmentarza. Celem programu, jak pisał jego autor, Artur Cyruk, pracownik aresztu, była ochrona przed zaginięciem i zapomnieniem kultur małych społeczności na Podlasiu oraz zapoznanie skazanych z dziedzictwem kulturowym regionu, jego historią i różnorodnością. W latach 2006 – 2007 na cmentarzu pracowała młodzież licealna z Mekif Chet z Beer Szewy.

Co dwa lata w Szkole Podstawowej w Narewce odbywają się spotykania polskiej młodzieży z uczniami liceum z Izraela. Polscy uczniowie uczestniczą wraz z gośćmi w modlitwach na cmentarzu żydowskim i w miejscu pamięci w Zabłotczyźnie.