Szanujmy aleje – inwentaryzacja alei Narewka-Olchówka – część 2

W dniu 21 września wraz z dendrologiem Jakubem Dolatowskim, przyjrzeliśmy się ponumerowanym drzewom na ostatnim odcinku alei Narewka-Olchówka, od pomnikowego dębu do Olchówki. Dziękujemy pani Katarzynie Danileckiej z Urzędu Gminy za uczestnictwo! Pierwotnie zamierzaliśmy dokończyć inwentaryzację, skorygowaliśmy jednak plany – przyjrzeliśmy się jedynie dokładniej drzewom wytypowanym do wycinki…

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Mikołaj Janowski, postulował mianowicie na Radzie Gminy Narewka m.in. wycięcie wszystkich topoli w regionie (natomiast nasze pytanie o termin nasadzeń na wyciętej części alei, których miał dokonać ZDP pozostaje nadal bez odpowiedzi) – i rzeczywiście w sierpniu nie tylko na “naszej” alei, ale i przy wielu innych drogach w gminie oznaczonych zostało przerażająco dużo drzew – głównie topole, choć nie tylko. Dlaczego – tego nie wie nikt. Liczne drzewa są przeznaczone do wycinki również na odcinku alei, który oglądaliśmy na początku sierpnia pod okiem specjalistów z Instytut Drzewa: na 162 obejrzanych przez nas wtedy drzew jedynie w przypadku trzech zgodziliśmy się na potrzebę ich usunięcia. Ogólna ocena wartości alei, pod którą podpisali się Kamils Witkoś Gnach i Mariusz Krynicki, brzmi: rosną na niej zarówno drzewa z szacowaną pozostałą długością życia powyżej 40 lat, „o szczególnej wizualnej wartości, odgrywające znaczną rolę w krajobrazie“ oraz drzewa z szacowaną pozostałą długością życia co najmniej 20 lat, posiadające wartość przyrodniczą i krajobrazową. Jest to aleja warta ochrony, jedna z nielicznych już dróg z przydrożnymi drzewami na terenie gminy Narewka.

Oględziny z 21 września potwierdzają, to co stwierdziliśmy podczas sierpniowego szkolenia odnośnie pierwszego odcinka – aleję warto, a raczej koniecznie trzeba zachować, jedynie nieliczne drzewa na niej kwalifikują się do wycięcia… Wnioski z sierpniowej inwentaryzacji oraz z wrześniowych oględzin z zapytaniem, dlaczego na drzewach pojawiły się numery, złożyliśmy w Zarządzie Dróg Powiatowych, a kopie pisma dostarczyliśmy Starostwu w Hajnówce i Gminie Narewka. O udaremnionej próbie rekonstrukcji wyciętej części tej właśnie alei w ramach akcji obywatelskiej i historii naszych starań na rzecz zachowania ocalałej do tej pory części alei można przeczytać tutaj.