Dokąd zmierzamy?

Naszym celem jest między innymi:

1) Podejmowanie działań na rzecz dialogu kultur i narodów, grup społecznych, zawodowych i wiekowych. Inicjowanie dialogu i wymiany między mieszkańcami regionu i miłośnikami Podlasia i Puszczy Białowieskiej z całego świata.

2) Promowanie kultur Podlasia , działań poświęconych badaniu historii i kultury pogranicza, organizowanie spotkań z twórcami z Polski i zagranicy w ramach wzbogacania życia kulturalnego regionu.

3) Prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego, swobody dostępu do informacji i jawności życia publicznego, rozwoju demokracji, w tym demokracji lokalnej,

4) Wspieranie rozwoju oświaty i edukacji

5) Wszechstronne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

6) Udział w kształtowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej jako naturalnej przestrzeni spotkań, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.