Nasze miejsce

Podlasie jest miejscem nieoczywistym, zachęcającym do wędrówek i poszukiwań.

Tu właśnie spotykają się Wschód i Zachód i szukają dialogu. Na styku kultur rodzi się niezwykły twórczy potencjał i ożywcza dynamika. Jednocześnie wszystko spowija pewien wyjątkowy bezruch, kiedy czas przystaje na chwilę wśród tradycyjnych drewnianych chat, przy przydrożnych krzyżach, kolorowych cerkwiach, na zarastających ścieżkach.

Różne kultury i tradycje od wieków istniały tu mniej lub bardziej pokojowo obok siebie. Zostawiły nam historie spisane cyrylicą, alfabetem łacińskim i hebrajskim –  świadectwa wzbogacającej wielokulturowości, nieocenione w próbach budowania zgodnego współżycia w pluralistycznym społeczeństwie.

W tle szumi Puszcza Białowieska – jedyny pozostały fragment naturalnych lasów Niżu Europejskiego, okno w przeszłość przyrody naszego kontynentu. Nad łąkami i polami unoszą się ptaki, brzęczą owady. Polnymi drogami krowy idą na pastwisko, wzbijając w powietrze pył i zostawiając za sobą zapach mleka. Choćby przez moment możliwy wydaje się świat pełen równowagi i prostego piękna.

Dla nas, Tropinkowiczów, Podlasie jest albo małą ojczyzną, albo celem podróży. W obu przypadkach jednakowo nas przyciąga i inspiruje do działania. Dlatego tędy właśnie biegnie nasza wspólna Tropinka.