Ukraińskie Rezydencje Twórcze w Puszczy Białowieskiej 2022

W cyklu „Ukraińskie rezydencje w Puszczy Białowieskiej” prezentujemy sylwetki twórczyń i twórców zmuszonych przez wojnę do opuszczenia swoich domów. W Puszczy znaleźli schronienie i życzliwych ludzi dzięki programowi rezydencyjno-pomocowemu Fundacji Pogranicze. Rozpoczęty na Suwalszczyźnie program z pomocą Tropinki został rozszerzony na region Puszczy Białowieskiej, gdzie Dworek Rousseau, Dom na RykowiskuUroczysko Hruszki zaoferowały rezydentom bezpłatne noclegi. Urząd Gminy Narewka objął rezydencje patronatem, udzielał znaczącej pomocy logistycznej. Gościliśmy wspaniałych ludzi, głównie kobiety, malarki, graficzki, pisarki, reżyserki, ilustratorki. Przyjeżdżały z bagażem wojennych doświadczeń, dziećmi, psami, kotami – i z nadzieją. Wierzymy, że znalazły u nas chwilę wytchnienia, wróciły do sił, odzyskały chęć tworzenia. Chcielibyśmy, żeby wróciły do nas po wojnie, w szczęśliwszych czasach.

Українські творчі резиденції в Біловезькій Пущі 2022

У серії «Українські резиденції в Біловезькій Пущі» представляємо профілі митців, яких війна змусила покинути свої домівки. Вони знайшли притулок і добрих людей у Пущі завдяки програмі проживання та допомоги Borderland Foundation. Програму, започатковану на Сувальщині, за допомогою Tropinka, було поширено на регіон Біловезького пралісу, де Dworek Rousseau, Dom na Rykowisku та Uroczysko Hruszki запропонували мешканцям безкоштовне проживання. Управління гміни Наревка взяло патронат над резиденціями та надало значну матеріально-технічну допомогу. Ми приймали чудових людей, переважно жінок: художників, графіків, письменників, режисерів та ілюстраторів. Вони прийшли з багажем досвіду війни, з дітьми, собаками, котами – і з надією. Ми віримо, що вони знайшли з нами хвилину перепочинку, відновили сили, повернули бажання творити. Ми хотіли б, щоб вони повернулися до нас після війни, у щасливіші часи.


Dworek Rousseau – Świnoroje

 

Maryna Levchenko
Maryana Sovin
Vital Karaban

Dom na Rykowisku – Pasieki

 

Ksenia Logvinenko
Iryna Daniewska
Julia Omelchenko

Uroczysko Hruszki – Gruszki

 

Hrystyna Melenchuk
Olena Sarżenko
Leonid Szmatko
Oksana Kryzhanivska

 

Halyna Matwiejewa
Olga Nowak-Kukuła
Marianna Tarish
Kateryna Yegorushkina

 

Maryna Oliinyk
Swietłana Gres
Oksana Dawidowa
Walentyna Bero

 

Maria Mykycej
Marjana Chemij
Flo Itkina
Tamila Chernysh

 

Микола Крижанівський