Monodram „Ksenia”

W dniu 20 listopada 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu “Tropinka”, Fundacja Teatr Czrevo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Narewce zorganizowały pokaz spektaklu “Ksenia”.
Monodram Joanny Troc inspirowany jest postacią prawosławnej świętej jurodiwej – Kseni Petersburskiej. Sama świętość i jurodstwo (szaleństwo boże) nie jest jednak głównym tematem spektaklu. Najważniejszym staje się pytanie o drogę i przyczynę dojścia do jurodstwa, nierozerwalne przeplatanie się świętości z szaleństwem. Ksenia jest młodą, 26-letnią kobietą, której miłość jest uczuciem totalnym, pozbawionym wszelkich granic.
Tekst Tamary Bołdak-Janowskiej, stworzony specjalnie na potrzeby spektaklu, został dopełniony o to, co powstawało podczas prób i improwizacji. Muzyka białoruskiego akordeonisty Yegora Zabelova aż kipi od emocji i wprowadza jeszcze głębiej w odrealniony świat Kseni. Wszystko to natomiast okraszone jest śpiewnym mówieniem w lokalnym, białoruskim dialekcie okolic Gródka.
Opieką artystyczną objęła spektakl aktorka i reżyserka Magdalena Czajkowska. Premiera monodramu “Ksenia” odbyła się 27 września 2015 roku na kameralnej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Czas trwania spektaklu: 55 minut
Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji