Rok 2021


Pandemia COVID-19 nie pozwoliła nam zrealizować wielu naszych tegorocznych planów. Tym bardziej cieszymy się, że możemy już dziś zapowiedzieć IV edycję festiwalu „Poezja w Puszczy” na 28 sierpnia 2021.


Międzynarodowe Rezydencje Twórcze niestety nie odbędą się również w roku 2021. Z powodu pandemii zostają przesunięte na 25.3 – 8.4.2022. Już w tym roku realizujemy natomiast pomysł tygodniowych „samotni” w Puszczy Białowieskiej. Wiosną Mansarda przy Dworku Rousseau udzieliła schronienia pisarce Sylwii Chutnik i tłumaczowi Jerzemu Wołk Łaniewskiemu. Kolejne tygodniowe pobyty planowane są 19-26.11.2021 oraz 1.4 – 8.4.2022 i 18-25.11.2022.